Vrste smeštaja

Trajni smeštaj

Usluga trajnog smestaja je namenjena odraslim i starijim licima kojima je potrebna nega, pomoći pri svakodnevnim aktivnostima i dvadesetčetvoročasovni nadzor.Dom za stare San-tim obezbeđuje medicinsku negu, nadzor, druženje, aktivnosti i sve ono što kod kuće ne mogu ne mogu da dobiju, ne zato što njihovi bližnji ne žele da pomognu, već zbog toga što nisu u mogućnosti. U našoj ustanovi je nega bazirana na profesionalnom i toplom pristupu, koji je od pomoći pri procesu prilagođavanja novih korisnika i navikavanja na novo okruženje, koje ubrzo prihvate kao svoj novi dom. Svaki korisnik našeg Doma je jedinstven i ima specifične potrebe, samim tim se naše iskusno osoblje prilagođava svakome posebno i formira individualne planove za svakog od njih. Pored toga stanari naše ustanove se svakodnevno druže, što je takođe, jako važno za kvalitet i dostojanstven život u njihovom novom domu.

Privremeni smeštaj

Usluga privremenog smeštaja je namenjena odraslim i starijim licima koja imaju potrebu za privremenim boravkom u Domu za stare. Ova vrsta smeštaja može biti potrebna iz različitih razloga kao što su oporavak od bolesti, rehabilitacija nakom operacije ili povrede i potreba staratelja da napravi pauzu u brizi o korisniku. Naš tim će preuzeti kompletnu negu korisnika, a naše medicinsko osoblje i stručni saradnici će učiniti sve da ubrzaju i olakšaju oporavak. Iako je ova vrsta smeštaja privremenog tipa, našim korisnicima pružamo sve što pružamo i stalnim stanarima naše ustanove. Trudimo se da im privremeni boravak u našoj ustanovi bude kao odmor sa novim prijateljima.Dužina boravka varira od potreba korisnika i može da traje od nekoliko dana, nedelja, pa čak i do par meseci.

Palijativna nega

Usluga palijativne nege je namenjena odraslim i starijim licima sa ozbiljnim zdravstvenim potrebama, teškim i neizlečivim bolestima.Stručni tim našeg osoblja pobrinuće se za adekvatan kvalitet života u situacijama kada se ne očekuje poboljšanje u zdravstvenom pogledu.Naše osoblje obučeno je da prati najviše standarde nege i podrške osobama u terminalnim stadijumima bolesti i njihovim porodicama.Dakle staramo se da usluge palijativne nege pružamo ne samo uz toplinu i iskrenu brigu već uz adekvatan profesionalni pristup i relevantno znanje. Saradnjom sa korisnicima, njihovom rodbinom i prijateljima, naš medicinski tim pruža dvadesetčetvoročasovnu specijalističku negu i čine sve da maksimalno umanje patnju korisnika. Pored zdravstvene podrške, koja je od izuzetne važnosti, veliku ulogu u postizanju određenog kvaliteta života, ima okolina.Porodica, bliske osobe, medicinsko osoblje, socijalni radnici-zajedno predstavljaju važan deo života korisnika sa palijativnom negom. Svakodnevni razgovori, pažnja, skretanje misli na dešavanja u društvu, na tuđe probleme, na svetliju stranu života - čine važnu kariku u procesu palijativnog zbrinjavanja obolelih.

Cena

U našoj ustanovi su nam svi korisnici isti i podjednako važni, zato je cena boravka u Domu San-tim jednaka za sve.Kod nas se ljudi ne dele prema tome koliko su pokretni, nezavisni, od čega boluju i tako dalje. Potrudili smo se da cena bude pristupačna svima a da za nju dobijete sve što vam je potrebno, čak i više od toga.Za sve informacije budite slobodni da nas kontaktirate.